ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐ
[GDX] Government Data Exchange
GDX

แทนสำเนา เข้าใช้งานข้อมูลได้ทันที

เหมาะสำหรับหน่วยงานที่ต้องการความสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน ไม่ต้องพัฒนาระบบเอง ไม่ต้องจัดซื้อซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ ง่ายในการใช้งาน

Government API

นำ API ไปพัฒนาใช้งานได้ตามต้องการด้วย Government API api.egov.go.th

เหมาะสำหรับหน่วยงานที่ต้องการความยืดหยุ่นในการนำข้อมูลไปใช้งานในรูปแบบที่ต้องการ โดยการนำ API ไปพัฒนาเพิ่มเติมเอง

โดยมีคู่มือและระบบช่วยเหลือในการพัฒนารองรับเริ่มใช้งาน API ได้ที่ dev.egov.go.th

ลงชื่อเข้าสู่ระบบศูนย์แลกเปลี่ยนเอกสารดิจิทัลโดยบัญชีผู้ใช้งานจากระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง (OpenID) หรือ ระบบยืนยันตัวบุคคลสำหรับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ (GovID) ต้องการสมัครสมาชิก คลิกที่นี่